Chứng nhận

SẢN PHẨM ĐỒ CHƠI TRẺ EM CỦA CÔNG TY TNHH MTV SX TM DV HOA SEN HỒNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN PHÙ HỢP QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN03.

Ngày 06/06/2012, công ty TNHH MTV SX TM DV Hoa Sen Hồng đã được tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng – trung tâm chứng nhận phù hợp quacert cấp giấy chứng nhận hợp quy cho các sản phẩm đồ chơi – thiết bị giáo dục được sản xuất tại công ty phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN03.